Մաթեմատիկա 11.17.2021

Գտնել թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար նշանակում է՝ թվերը վերլուծել պարզ արդադրիչների, գտնել թվերի ընդհանուր արտադրիչները և բազմապատկել իրար օրինակ՝ (36;42)=2.3=636 218 2 9 3 3 3 1 42 221 3…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 11.17.2021-ում