Մայրենի

Արևմտահայերենի բառարանից օգտվելով, գրի՛ր տրված բառերի ու արտահայտությունների արևմտահայերեն տարբերակները։

սովորել-սովորիլ

հոգնել-յոգնել

լուռ-լուռ

պառկել-պառկիլ

կուլ տալ-կլանել

լրություն-լրութիւն

օղակ-օղակ

խենթ, խելառ-յիմար

մեգ, մառախուղ-մէգ

փուչիկ-փչիկ

կենդանիներ վարժեցնող-կենդանվարժ

զզվել-նողկալ-զզուիլ

բաժակ-գաուաթ

Հիմա փորձի՛ր գտնել տրված արևմտահայերեն բառերի բացատրությունները։

ագեվոր-պոչավոր

ագուռ-բուռ

դգալ-գդալ

դի-կողմ

ետքը-հետո

աճապարել-շտապել

Գտի՛ր տրված բառերի բացատրությունները։ Դիտարկի՛ր արևմտահայերեն և արևելահայերեն լեզուներում դրանց գրության ձևերի տարբերությունները։

աճիլ-աճել

լսվիլ-լսվել

լվացվիլ-լվացվել

ժպտիլ-ժպտալ

լեցվիլ-լցվել

լծվիլ-լծվել

լորտնիլ-հոգնել

խամրիլ- խամրիլ

խախտիլ-խախտել

խաղաղիլ-խաղաղվել

ծփիլ-ծփալ