Մաթեմատիկա 11.29.2021

1070. Գրե՛ք թվենշաններով.
ա) մեկ հինգերորդ
1\5
բ) մեկ տասնչորսերորդ
1\14
գ) մեկ քսաներորդ
1\20
դ) մեկ հազարերորդ
1\1000
ե) մեկ յոթհազարերորդ
1\7000
զ) մեկ երեսունհազարերորդ
1\30000

1073. Ուղղանկյան մակերեսի ո՞ր մասն է ստվերագծված։
ա)

1\3
բ)

1\5
գ)

1\15

1080. Կատարե՛ք գործողությունները.
գ) (57038-4316)։101+(4325+1642)։351=53957038-4316=52722
52722։101=522
4325+1642=5967
5967։351=17
522+17=539

1078. 400 հա մակերես ունեցող դաշտի 1\8 մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված։
Լուծում
400։8=50
400-50=350
Պատ՝. 350 հեկտար մակերեսի վրա