Հարցեր ե առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է լիճը:
  Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով։
 2. Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:
  Տեկտոնական, հրաբուխային, տեկտոնահրաբուխային, մնացորդային, սառցադաշտային։
 3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
  Սևանա լիճը հոսուն լիճ է, որովհետև նրան սկիզբ է տալիս Հրազդան գետը։ Վանա լիճը անհոսք է, որովհետև նրան սկիզբ չի տալիս ոչ մի գետ։ Այդ պատճառով Սևանա լիճը քաղցրահամ է, իսկ Վանա լիճը աղի։
 4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
  Ճրամբարը արհեստական լիճ է, որը ստեղծել են մարդիկ։ Ջրամբարները օգտագործում են ոռոգման, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

  Տեքստը կարող եք գտնել այստեղ
You are currently viewing Լճեր և ջրամբարներ