1236. Գտե՛ք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում

կլինի կանոնավոր կոտորակ, իսկ

անկանոն։

Լուծում

1237. ABCD ուղղանկյան մակերեսը 8 սմ2 է, EFGK ուղղանկյանը՝ 6 սմ2։
Որքա՞ն է KDCF ուղղանկյան մակերեսը, եթե |AE| = |KD|:

Լուծում
8 բաժանվում է 2 կամ 4։
BC=4 սմ
CD=2 սմ
BF=1 սմ
FG=2 սմ
GC=1 սմ
1.2=2

Պատ՝. 2սմ2

1241.

Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ ընթացում է 11կմ\ժ արագությամբ, իսկ հոսանքինհակառակ ուղղությամբ՝ 7 կմ\ժ արագությամբ։ Որքա՞ն են գետի հոսանքի արագությւոնը և նավակի արագությունը չհոսող ջրի վրա։

Պատ՝ նավակ-9կմ\ժ, գետ- 2կմ\ժ

1243. Մեքենան երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն անցավ 3 ժամում, իսկ ավտոբուսը՝ 5 ժամում։ Մեկնումեկից 2 ժամ անց ճանապարհի ո՞ր մասն էր մնում անցնելու յուրաքանչյուրին։

Պատ՝. Մեքենա-1\3, 3\5

1216. Մի ծորակն ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում։ Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամոմւմ եթե երկու ծորակներն էլ բացվեն։

Պատ՝. 12\35

You are currently viewing Մաթեմատիկա 2.3.2022