810. Հաշվե՛ք արտադրյալը
ա)


բ)


գ)


դ)


ե)


զ)


է)


ը)

810. Կրաճտե՛ք կոտորակները
ա)


բ)

You are currently viewing Մաթեմատիկա 2.8. 2022