1346.Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի
ա)


բ)


գ)


դ)


ե)


զ)


է)


ը)

1348. Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվերը անկանոն կոտորակի տեսքով
ա)


բ)

You are currently viewing Մաթեմատիկա 2.23.2022