Մաթեմաիկա 10.7.2021

430. Կատարե՛ք գործողությունները։
ա) (5354։287).(627։11)=1083
5453։287=19
627։11=57
19.57=1083
գ) (231840։345).(3250։325)=6720
231840։345=672
3250։325=10
672.10=6720
դ) (20028։4).(242792։1364)=891246
20028։4=5007
242792։1364=178
5007.178=891246

437. Լճափ էր եկել 317 մարդ։ Նրանցից 222-ը մտան ջուրը։ Որոշ ժամանակ անց ջրից ափ դուրս եկավ 146 մարդ։ Քանի՞ մարդ եղավ ափին, և քանի՞սը՝ ջրում։
Լուծում
222-146=76
317-76=241

Պատ՝. ափ-241, ջուր-76

433.Երկու գրքերից յուրաքանչյուրի զանգվածը 1 կգ է։ Որքա՞ն է ձմերուկի զանգվածը։


Պատ՝. 6 կգ