480. 364 մանրակ պատրաստելու համար բանվորը 4 օր աշխատեց 7-ական ժամ և 3 օր՝ 8-ական ժամ։ Մեկ ժամում քանի՞ մանրակ էր պատրաստում բանվորը։
Լուծում
4.7=28
3.8=24
24+28=52
364։52=7
Պատ՝. 7ժամ

482. Տղան 4տարեկան է։ Մայրը նրանից մեծ է 28 տարով։ Քանի՞ անգամ է մայրը տղայից մեծ։ Մայրը տղայից քանի՞ անգամ մեծ կլինի 10 տարի անց։
Լուծում
4+28=32
32։4=8
4+10=14
32+10=42
42։14=3
Պատ՝. 8 անգամ մեծ է, 3 անգամ մեծ կլինի։

484. Կատարե՛ք գործողությունները ՝ օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը
գ) 96.127+84.127=12192+84.127=10668+12192=22860
դ) 59.881+72.881=51979+72.881=63432+51979=115411

487. Համապատասխան տեղերում փակագծեր տեղադրելով՝ ստացե՛ք հավասարություն։
ա) 6.32+48։(16+8)=194
բ) 6.(32+48)։16+8=38
գ) (6.32+48)։16+8=23
դ) 6.32+48։(16+8)=218

481. Երկու այգեպան, միասին աշխատելով, տնկել է 1200 վարդակակաչ։ 1 օրում նրանցից մեկը տնկել է 25 վարդակակաչ, իսկ մյուսը՝ 35։ Ընդամենը քանի՞ վարդակակաչ է տնկել ամեն մի այգեպանը
Լուծում
25+35=60
1200։60=20
20.35=700
20.25=500
Պատ՝. I-700, II-500

486. Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք այնպիսի թվանշաններ, որոնց դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) 3225<3784
բ) 67849>6437
գ) 1374<1999
դ) 98999>97999

489. Ավտոբուսը մեկնել է ժ. 10-ն անց 30 րոպեին և տեղ է հասել ժ. 17-ն անց 15 րոպեին, ընդ որում 2 ժամ 20 րոպե այն ընթացել է գյուղամիջյան ճանապարհով, իսկ մնացած ժամանակը՝ խճուղով։ Որքա՞ն ժամանակ է ավտոբուսն ընթացել խճուղով։
Լուծում
17ժ 15ր-10ժ 30ր=16ժ 75ր-10ժ 30ր=6ժ 45ր
6ժ 45ր-2ժ 20ր=4ժ 25ր
Պատ՝. 4ժ 25րսսզ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.13.2021