582. Ավազանը, ոի տարողությունը 1000լ է, սկսեցին ջուր լցնել։ Սկզբում 1 ժամում լցվում էր 110 լ։ 5 ժ հետո ջրի հոսքը թուլացավ, և ավազանի մեջ 1 ժամում սկսեց լցվել 90 լ ջուր։ Քանի՞ ժամում լցվեց ավազանը։
Լուծում
110.5=550
1000-550=450
450։90=5
5+5=10
Պատ՝. 10 ժ

574. Հաշվե՛ք թվային արտահայտությունների արժեքները և համեմատե՛ք դրանք
ա) 731952։(1773-447) > 12892։(577+9)
1773-447=1326
731952։1326=552

577+9=586
12892։586=22

բ) 294000։(2471-511) < 1508132։(3178+555)
2471-511=1960
294000։1960=150

3178+555=3733
1508132։3733=404

գ) 184640։(2596-288) < 817020։(373+161)
2596-288=2308
18460։2308=80

373+161=534
817020։534=1530

584. Սկահակում կար 8 տանձ և 11 խնձոր։ Այնտեղից վերցրին 10 պտուղ։ Սկահակում մնա՞ց գոնե 1 խնձոր։
Պատ՝. Այո կմնա

583. Խանութ են բերել 1200կգ ձավար։ 1000 կգ ձավարը պարկերում է, իսկ մնացածը՝ արկղերի մեջ՝ յուրաքանչյուրում 10 կգ։ Ձավարով լի քանի՞ արկղ են բերել խանութ։
Լուծում
1200-1000=200
200։10=20
Պատ՝. 20 արկղ

573. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք 3 թիվը և հաշվե՛ք թվաային արտահայտության արժեքը.
ա) 3.3+386=395
3.3=9
386+9=395

բ) 27։3+96։3=41
27։3=9
96։3=32
32+9=41

գ) (17-3).3=42
17-3=14
14.3=42

դ) (6.3+3).3=63
6.3=18
18+3=21
21.3=63

ե) (78։3+99։3).5=295
78։3=26
99։3=33
33+26=59
59.5=295

զ) 3.2+3.3.4=42
3.2=6
3.3=9
9.4=36
36+6=42

You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.20.2021