597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտե՛ք
ա) 29-սմ-ը, 2 դեցիմետր 9 սանտիմետր
բ) 57 սմ-ը, 5 դեցիմետր 7 սանտիմետր
գ) 94 սմ-ը, 9 դեցիմետր 4 սանտիմետր

598. Կիլոպետրերով և մետրերով արտահայտե՛ք
ա) 1837 մ-ը, 1 կիլոմետր 837 մետր
բ) 3805 մ-ը, 3 կիիլոմետր 805 մետր
գ) 18569 մ-ը, 18 կիլոմետր 569 մետր

601. Արտահայտե՛ք գրամներով
ա) 2 կգ, 2000 գ
բ) 1 կգ, 50գ, 1050 գ
գ) 5 ց, 50000 գ
դ) 6 տ, 600000 գ
ե) 3 ց 18 կգ, 48000 գ
զ) 8 տ 9 ց 25 կգ, 915000 գ

606. Հաշվե՛ք
ա) 8 մ 3 սմ 1 մմ+20 սմ 9մմ=8 մ 24 սմ
3 սմ+20 սմ=23 սմ
9մմ+1մմ=1 սմ
23 սմ+1 սմ=24 սմ

բ) 1 կմ 300 մ+8 կմ 4 մ 30 սմ=9 կմ 304 մ 30 սմ
1 կմ+8 կմ=9 կմ
300 մ+4 մ=304 մ

գ) 1 տ 3 ց 4 կգ+10 տ 30 կգ=11 տ 3 ց 34 կգ
1 տ+10 տ=11 տ
30 կգ+4 կգ=34 կգ

դ) 8 ց 39 կգ+1 տ 9 ց 70 կգ=2 տ 8 ց 9 կգ
8ց+9ց=1տ 7 ց
1տ 7ց+1տ=2 տ 7 ց
39 կգ+70 կգ=1ց 9կգ
2 տ 7 ց+1 ց 9 կգ=2 տ 8 ց 9 կգ

ե) 3 ժ 20 ր 30 վ+50 ր 30 վ=4 ժ 11 ր
20ր+50ր=1 ժ 10 ր
3ժ +1ժ 10ր=4 ժ 10 ր
30 վ+30 վ=1 ր
4ժ 10ր+1ր=4ժ 11ր

զ) 8 ժ 30 վ-5 ժ 15 վ=3 ժ 15 վ
8 ժ-5 ժ=3 ժ
30 վ-15 վ=15 վ

608. Զբոսաշրջիկներն արշավը սկսել են հունիսի 13-ին՝ ժամը 12-ին, և ճանապարհին են գտնվել 8 օր 19 ժ։ Ամսի քանիսի՞ն են նրանք հասել որոշված վայրը։
Լուծում
13+8=21
12+19=31
1օր=24ժ
31-24=7
Պատ՝. ամսի 21-ին ժամը 7-ին

612. Կատարե՛ք գործողություննեը
ա) (796+160)։956=1
796+160=956
956։956=1

բ) (2234+22)։24=94
2234+22=2256
2256։24=94

գ) (5795+55)։234=25
5795+55=5850
5850։234=25

դ) (517+15)։14=38
517+15=532
532։14=38

ե) (16334-274)։803=20
16334-274=16060
16060։803=20

զ) (1806-959)։7=121
1806-959=847
847։7=121

է) (9848-512)։389=24
9848-512=9336
9336։389=24

ը) (1121-679)։13=34
1121-679=442
442։13=34

607. Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6.40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը 20.15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։
Պատ՝. 14 ժամ 35 րոպե

609. Մի ձմերուկի զանգվածը 4 կգ 700 գ է, մյուսինը՝ երկու անգամ ավելի։ Որքա՞ն է երկու ձմերուկների զանգվածը։
Լուծում
4 կգ 700 գ+4 կգ 700 գ=9 կգ 400 գ
4 կգ 700 գ+9 կգ 400 գ=14 կգ 100 գ
Պատ՝. 1 կգ 100 գ

614. Թվանշաններով և համեմատման նշաններով գրե՛ք
ա) Երկու հարյուր երկուսը մեծ է հարյուրից։ 202 > 100
բ) Քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասուներկուսից։ 45 < 842

617. Ստուգե՛ք անհավասարությունները
ա) (193484-74)։1535 > (33041-22)։623 Ճիշտ
193484-74=193410
193410։1535=126

33041-22=33019
33019։623=53

բ) (37061128+23)։507687 < (1925+77)։22 Ճիշտ
37061128+23=37061151
37061151։507687=73

1925+77=2002
2002։22=91

գ) (42566-49)։697 > (3715-229)։498 Ճիշտ
42566-49=42517
42517։697=61

3715-229=3486
3486։498=7

դ) (37495+11)։133 < (10042+2)։27 Ճիշտ
37495+11=37506
37506։133=282

10042+2=10044
10044։27=372

619. Մեծ միջազգային օդանավակայանում առավոտյան կանգնած էր 107 օդանավ։ Կեսօրին դրանց քանակը դարձավ 125։ Քանի՞ օդանավ էր վայրեջք կատարել օդանավակայանում առավոտից մինչև կեսօր, եթե այդ ժամանակամիջոցում օդանավակայանից թռել էր 22 օդանավ։
Լուծում
107-22=85
125-85=40
Պատ՝. 40 օդանավ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.21.2021