102. Կիակի օրը թանգարան այցելեց 70 մարդ, երկուշաբթի՝ հինգ անգամ պակաս, իսկ երեքշաբթի՝ երկու անգամ պակաս, քան երկուշաբթի։ Քանի՞ մարդ այցելեց թանգարան երեքշաբթի օրը։
Լուծում
70։5=14
14։2=7
Պատ՝. 7 մարդ

105. Վերանորոգման ժամանակ առաջին սենյակի հատակը ներկելու համար ծախսվել է 9 կգ ներկ, իսկ երկրորդ սենյակի հատակի համար՝ երեք անգամ պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամով պակաս ներկ է ծախսվել երկրորդ սենյակի հատակը ներկելիս։
Լուծում
9։3=3
9-3=6
Պատ՝. 6 կգ

106. Այգում աճող ծառերից 48-ը ծիրանենիներ են։ Դեղձենիները ծիրանենիներից 6 անգամ պակաս են, իսկ խնձորենիները՝ 11-ով ավելի, քան ծիրանենիներն ու դեղձենիները միասին։ Քանի՞ խնձորենի կա այգում։
Լուծում
48։6=8
48+8=56
56+11=67
Պատ՝. 67 խնձորենի

108. Թռչնապահն ուներ 30 թռչուն։ Նրանք բոլորը պահվում էին վանդակներում. փոքրերում՝ մեկական թռչուն, մեծերում՝ երկուական։ Թռչուններով զբաղեցված քանի՞ վանդակ ուներ նրանց տերը, եթե մեծ և փոքր վանդակների քանակները նույնն էին։
Պատ՝. 20 վանդակ

103. Թագուհին 36 տարեկան է ։ Նա արքայազնից մեծ է երեք անգամ, իսկ արքայադուստրը եղբորից փոքր է չորս անգամ։ Քանի՞ տարեկան է արքայադուստրը։
Լուծում
36։3=12
12։4=3
Պատ՝. 3 տարեկան

107. Երկու հյուսն կատարեցին նկարի միանման շրջանակներ պատրաստելու պատվերը և ստացան 120000 դրամ։ Քանի՞ դրամ ստացավ նրանցից հյուրաքանչյուրը, եթե առաջինը պատրաստել էր 20 շրջանակ, իսկ երկրորդը 40։
Լուծում
20+40=60
120000։60=2000
2000.40=80000
2000.20=40000
Պատ՝. առաջին-40000, երկրորդ-80000

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.13.2021