129. Կարդացե՛ք նախադասությունները և դրանք գրառե՛ք թվանշանների և համեմատման նշանների միջոցով.
ա) «Հինգ անգամ երեք»-ը մեծ է «չորսը բաժանած երկուսի»-ից։ 5.3>4։2
բ) «Քսանին գումարած ութ»-ը փոքր է «քառասուն անգամ երեք»-ից։ 29+8<40.3

130. Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում, և որո՞նք են այդ կարգերը.

566-6 միավոր, 6 տասնյակ, 5 հարյուրակ։
9501-1 միավոր, 5 հարյուրակ, 9 հազ.
14724-4 միավոր, 2 տասնյակ, 7 հարյուրակ, 14 հազ.
946202-2 միավոր, 2 հարյուրակ, 946 հազ.

135. Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է 10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։
Լուծում
10-1=9
390-9=381

136. Տրված են 5, 3, 7 թվանշանները. դրանցով գրի՛ առեք վեց տարբեր եռանիշ թվեր (թվի գրառման մեջ թվանշանները գործածե՛ք մեկական անգամ)։ Ընդգծե՛ք այն բոլոր թվերը, որոնցում 3 թվանշանը գրված է հարյուրակների կարգում։

1. 537,
2. 573,
3. 753,
4. 735,
5. 357
6. 375

137.
ա) (22+163).117=21645
բ) (58+151).19=3891
գ) (98+15).13=1469
դ) (524-53).38=16998
ե) (294-180).77=8778
զ) (714-393).123=39483

138. Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում, որի էջերի քանակը 7 անգամ ավելի, քան երկու գրքույկներինը միասսին։
Լուծում
20+56=76
76.7=532
Պատ՝. 532 էջ

140. Երկու կայարանների հեռավորությունը 350 կմ է։ Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակում, քան երկրորդը։ 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50 կմ։
Լուծում
350։50=7
7-2=5
350=70
Պատ՝. 70 կմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.15.2021