153. Երկու թվերից ո՞րն է փոքր.
ա) 2367894 < 2367994
բ) 13456 < 53456
գ) 89337658 < 3321002567
դ) 1111121111 < 1111511111
ե) 9930399 < 9931399
զ) 67676776 < 67677676

159. Կատարե՛ք բաժանում և ստացված թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով
236։4=59
14056։7=2008
29400։1960=15
4025։175=23

15, 23, 59, 2008

166. Դասարանի 33 աշակերտներից 17ը աղջիկներ են։ Դասարանում տղանե՞երն են ավելի շատ, թե՞ աղջիկները։
Լուծում
33-17=16
Պատ՝. աղջիկները

168. Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։
Լուծում
6.10=60
60.2=120
Պատ՝. 120 էջ

170. Զրահավորված ասպետի զանգվածը 120 կգ է, ընդ որում ասպետի զանգվածը 40 կգ-ով մեծ է զրահի զանգվածից։ Գտե՛ք ասպետի և արահի զանգվածերն առանձին-առանձին։
Լուծում
120։2=60
60-40=20
60+40=100

Պատ՝. ասպետ-100 կգ, զրահ-20կգ

You are currently viewing մաթեմատիկա 9.16.2021