Մաթեմատիկա 9.17.2021

193. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը.

64:4=16
..
20:5=4
===
44+20=64


բ)

30=12+18
+։։
6։2=3
===
36=6։6

199. Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։
Լուծում
40։8=5
5.10=50
Պատ՝. 50 րոպեում

201. Երկու հոտում կա 120 ոչխար։ Եթե երկրորդ հոտին ավելացնեն 40 ոչխար, ապա երկու հոտերում ոչխարների քանակները կհավասարվեն։ Քանի՞ ոչխար կա ամեն հոտում։
Լուծում
120-40=80
80։2=40
40+40=80
Պատ՝. I-40 ոչխար, II-80 ոչխար

196. Ստուգե՛ք, թե ճիշտ են արդյոք հետևյալ անհավասարությունները
ա) 537+18+625 > 793+614+5-սխալ
բ) 66+725+414 < 65+17+1032-սխալ
գ) 699-13+1025 > 170+414-8-ճիշտ
դ) 2025-1388+397 < 757-120-սխալ

197. Հետևյալ գրառումներից յուրաքանչյուրում աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք թվանշաններից մեկը այնպես, որ ստացվի հավասարություն։
ա) 10-3=7
բ) 98-82=16
գ) 85-33=52
դ) 438-213=225
ե) 959-331=658
զ) 578-456=122
է) 388-221=167
ը) 927-504=423
թ) 654-435=219

198. Կան բազմանիշ թվեր, որոնք գրի են առնվում թվանշաններից միայն մեկի օգտագործումով, օրինակ՝ 3333։ Ո՞րքան է այդպես կազմված երկնիշ թվերի քանակը։ Իսկ եռանիշների՞նը։

Պատ՝. 9 երկնիշ, 9 եռանիշ

200. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։
Լուծում
5+3=8
8.7=56
Պատ՝. 56

202. Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին. առաջին արտից 3200 կգ, երկրորդից՝ 8800 կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր 400 կգ ցորեն։
Լուծում
3200+8800=12000
12000։400=3000
Պատ՝. 3000 կգ

204. Մարաթոնյան վազքի ժամանակ երկու վազորդ առաջ էին ընկել մյուսներից։ Վազքի առաջին ժամում նրանց արագությունները նույնն էին, իսկ հետո մեկը 1 ժամում վազում էր 17 կմ, մյուսը՝ 14 կմ։ Վազքը սկսելուց 2 ժամ հետո ոեքա՞ն էր նրանց հեռավորությունը։
Լուծում
17-14=3
Պատ՝. 3կմ

205.Դերձակն ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2 մ։ Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը։

Պատ՝. 7 օր հետո