• Post category:Դասեր

216. Գրե՛ք հինգ թվերից կազմված հաջորդականություն, որում՝

ա) առաջին թիվը հավասար է 7-ի, իսկ յուրաքանչյուր հոջորդը 5-ով մեծ է նախորդից։ 7, 12, 17

բ) առաջին թիվը 0-ն է, երկրորդը՝ 3-ը, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։ 0, 3, 3, 6, 9,

218. Մեքենան առաջին օրն անցել է 115 կմ, երկրորդ օրը՝ 15 կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10 կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։
Լուծում
115+15+130
130+115=245
115+245=360
360+130=490
Պատ՝. 490 կմ

224. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համեմատման ճիշտ նշշանը.
ա) 3.(18-9)+6.7 < 24:3:2+91
բ) 68։2+(13-3).2 < (25+3)։4+7.7-2
գ) (51-31).2-30 < 105։3-2.(17-3)+5

226.