292.Երկու պահեստներից յուրաքանչյուրում կա 35 արկղ օճառ։ Յուրքանչյուր արկղում կա 90 օճառ։ Ընդամենը քանի՞ օճառ կա երկու պահեստներում։
Լուծում
90.35=3150
3150.2=6300
Պատ՝. 6300 օճառ

294. Ճապանուղումօրական կատարվում է 20 ուղերթ։ Քանի՞ մարդ կարող է օգտվել ճուպանուղուց 1 շաբաթում, եթե խցիկում տեղավորվում է 15 մարդ։
Լուծում
15.20=300
300.7=2100
Պատ՝. 2100 մարդ.

296. Ինչպե՞ս կփոխվի երեք գումարելիների գումարը, եթե մի գումարելին մեծացնենք 17-ով, իսկ մեկ ուրիշը փոքրացնենք 5-ով։
Լուծում
17-5=12
Պատ՝. կմեծանա 12-ով

298. Բնակարանն ունի երեք սենյակ, խոհանոց և նախասենյակ։ Սենյակներից երկուսը նույն չափերն ունեն, իսկ երրորդն ավելի մեծ է։ Մեծ սենյակն ունի 4 լուսամուտ, փոքր սենյակներից յուրաքանչյուրը՝ 2 անգամ պակաս, քան մեծը, իսկ խոհանոցը՝ 2 անգամ պակաս, քան փոքր սենյակը։ Նախասենյակում լուսամուտ չկա։ Ընդամենը քանի՞ լուսամուտ կա բնակարանում։
Լուծում
4։2=2
2։2=1
2+2=4
4+4=8
8+1=9
Պատ՝. 9 պատուհան

293. Ջոկում կա 10 զինվոր։ Դասակը բաղկացած է 4 ջոկից, վաշտը՝ 4 դասակից, գումարտակը՝ 4 վաշտից։ Քանի՞ զինվոր կա գումարտակում։
Լուծում
10.4=40
40.4=160
160.4=640
Պատ՝. 640 զինվոր

295. Տղան 2 րոպեում քաղում է 12 խնձոր, իսկ աղջիկը՝ 3 րոպեում 15 խնձոր։ 5 րոպեում քանի՞ խնձոր են քաղում տղան և աղջիկը միասին։
Լուծում
12։2=6
15։3=5
5.5=25
6.5=30
30+25=55
Պատ՝. 55 խնձոր

297. Բժիշկը հիվանդին հանձնարարել է օրը 3 անգամ 2-ական հաբ խմել։ Տուփի մեջ կա 60 հաբ։ Քանի՞ օր կբավականացնեն հիվանդին այդ հաբերը։
Լուծում
3.2=6
60։6=10
Պատ՝. 10 օր

299. Երկու քաղաքների հեռավորությունը 400 կմ է։ Երկու գնացքներ դուրս եկան այդ քաղաքներից իրար ընդառաջ։ Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում էր 40 կմ։ Երբ երկրորդ գնացքին 30 կմ էր մնացել մինչև ճանապարհի կեսն անցնելը, առաջինի շարժվելուց անցել էր 3 ժամ։ Որքա՞ն էր գնացքների հառավորությունն այդ պահին։
Լուծում
400։2=200
200-30=170
40.3=120
170-120=50
Պատ՝. 50 կմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.27.2021