Մաթեմատիկա 9.29.2021

337. Ինչպե՞ս կփոխվի մի քանի գումարելիսների գումարը, եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 1325-ով, իսկ մի ուրիշը՝ 2700-ով։
Լուծում
1325+2700=4025
Պատ՝. 4025-ով

339. Գյուղից լճափ հասնելու համար ճամփորդը սկսբում պիտի 6 կմ գնա սարն ի վեր, ապա 18 կմ՝ սարն ի վար։ Ինչքա՞ն ժամանակում ճամփորդը գյուղից կհասնի լճափ և վերադառնա, եթե վերելքի ժամանակ 1 ժամում անցնում է 2 կմ, իսկ վայրէջքի ժամանակ՝ 6 կմ։

Լուծում
6։2=3
18։6=3
3+3=6

Պատ՝. 6 ժամում

341.Հացի գարծարան պետք է տանել 240 տ ալյուր։Բեռնատար մեքենայում տեղավորվում է 3 տ ալյուր։ Քանի՞ մեքենա կպահանջվի, եթե յուրաքանչյուր մեքենան կարող է կատարել 4 ուղերթ։

Լուծում
3.4=12
240։12=20
Պատ՝. 20 մեքենա

343. Դահլիճում կար 20 կարգ։ Երբ յուրաքանչյուրկարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրին 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540։ Սկզբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում։
Լուծում
5.20=100
540-100=440
Պատ՝. 440 տեղ

331. Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ։ Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 120 լ ջուր, երկրորդով՝ 140 լ։ Եթե միաժամանակ բացվել երկու խաղավակների ծորակները, ապա 5 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը։
Լուծում
140.5=700
120.5=500
500+700=1200
Պատ՝. 1200 լ

333. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի տեղում, որպեսզի ստացվի հավասաարություն.
ա) 6.3=18
վ) 6.2=7=84
գ) 12+14=26
դ) 36+64=100
ե) 12.0=0
զ) 12.1=12

338. Գրքում կա 532 էջ։ Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ։ Կկարողանա՞ նա կարդալ ամբողջ գիրքը 2 շաբաթում։
Պատ՝. Ոչ

340. Գնեցինին 10 տուփ քաղցրավենիք՝ յուրաքանչյուրը 1600 դրամով, և 5 միանման տորթ։ Այդամենի համար վճարեցին 36000 դրամ։ Քանի՞ դրամ վճարեցին մեկ տորթի համար։
Լուծում
1600.10=16000
36000-16000=20000
20000։5=4000