357. Աստղանիշների փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի
ա) 6804+4467=11271
բ) 5437+2411=7858

360. Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30 էջ, որից հետո էջանշնա է դնում գրքի մեջ։ Երբ նա էջանշանը գրքի մեջ է դրել 6 անգամ, նրան մնացել է կարդալու 18 էջ։ Քանի՞ էջ կա գրքում։
Լուծում
30.6=180
180+18=198
Պատ՝. 198 էջ

361. Ինքնաթիռը 3000կմ անցավ 6 ժամում, իսկ ուղղաթիռը 15 ժամում։ Որքանո՞վ է ինքնաթիռի արագությունը մեծ ուղղաթիռի արագությունից։
Լուծում
3000։6=500
3000։15=200
500-200=300
Պատ՝. 300-ով

362. Հետիոտնը դուրս եկավ A կետից ժամը 6-ն անց 12 րոպեին և B կետը հասավ հաջորդ օրը՝ ժամը 23-ն անց 9 րոպեին։ Ինչքա՞ն ժամանակում հետիոտնը ամցավ ճանապարհը։
Պատ՝. 41 ժամ 57 րոպե

364. Հայրը 65 տարեկան է, դուստրը՝ 41։ Քանի՞ տարեկան էր հայրը, երբ դուստրը 16 տարեկան էր։
Լուծում
65-41=24
16+24=30
Պատ՝. 30 տարեկան

363. Պահեստում կար 7200 աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400 աման։ Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը։
Լուծում
7200-5400=1800
7200։1800=4
Պատ՝. 4 անգամ

365. Մի աշակերտի առաջադրանք էր տրված՝ մի թիվ բաժանել 18-ի, իսկ երկրորդին՝ նույն թիվը բաժանել 54-ի։ Առաջինի ստացած պատասխանը 27 էր։ Ի՞նչ թիվ էր ստացել երկրորդը, եթե երկուսն էլ ճիշտ էին կատարել բաժանումը։
Լուծում
27.18=486
486։54=9
Պատ՝. 9

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.30.2021