Հինգշաբթի ( 01.12. 2022թ.)

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույզ, հրաժեշտ, երբևէ, ընկույզ, պարտիզպան, վզկապ, հույն երթևեկել, ունևոր, թեթևություն, մարսել, աղոթք, Ալվարդ, օրիորդ, կանթեղ։

2. Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխ կոնծի-գլուխկոնծի, առ հասարակ-առհասարակ, անթիվ-անթիվ, անհամար-անհարմար, կարծես թե-կարծես-թե, ութ հարյուր-ութ հայուր, առ և տուր-առևտուր։

3. Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․
Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

Պոզ, կոտոշ, եղջյուր։
Քուն, նինջ, նիհր։
Մարգարե, նախագուշակ, կանխասաց։
Խորխորատ, վիհ, կիրճ։
Բաղձանք, իղձ, ցանկություն։

4. Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա․ ․Քիչ․ խոսիր, ․շատ․ լսիր։
Բ․ Խոսքը .մեծինն է., ջուրը՝ ․փոքրինը․։
Գ․ Քամու ․բերածը․ քամին էլ ․կտանի․։
Դ․ Մի ․գիժ․ քարը գցեց ծովը, հազար ․խելոք․ չկարողացան հանել։

5. Կետադրի՛ր նախադասությունները

։Ա․ Կանաչ հովտի մեջ, այդպես անշարժ կանգնած էին՝ ժայռը, կաղնին, մասրենին, ձին։
Բ․ Ծառերի տերևները խոտերի, ծղոտները հովիտների, նախշուն ծաղիկները ցողված էին անձրևային կաթիլներով։
Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար, թե իշխանի, թ՛ե ռամիկի, թ՛ե ճորտի։
Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր, և լույսը թափանցիկ, գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։

You are currently viewing Հինգշաբթի 1.12.2022