Մայրենի 20.12.2022

Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին: Խռպոտ-3, դժոխք-1, գործընկեր-5, ոգևորվել-7, զառիվայր-2, անկոտրում-6, ընդհատել-4, միանգամայն: Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես … լիներ: Գլորվում էր … լանջով: Ձայնն էլ խզված…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 20.12.2022-ում

Մայրենի 19.12.2022

Երկուշաբթի ( 19.12.2022թ.) Բառերն այնպես դասավորի՛ր, որ նախադասություն ստացվի։ Մեղուն հյութ ծաղկից քաղում է։Մեղուն խաղկից հյութ է քաղում։ Անձրևից սունկ դուրս եկավ հետո։Անձրևից հետո սունկ դուրս եկավ Երկու ճամփա գյուղացի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 19.12.2022-ում