Մաթեմատիկա 8.12.2022

1. Նշիր սխալ պնդումը: Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է: Բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելիս ստացվում է բացասական թիվ: 2. Կատարիր բաժանումը: ա) −43:1=-43 բ) (−341):(−1)=341 3. Կատարիր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 8.12.2022-ում