Մայրենի 13.12.2022

1․ Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով: ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:Ծաղկանոց, Հյուրանոց, մեղվանոց բ) Գոգ, ձեռ, մատ:Գոգնոց, Ձեռնոց, մատնոց զ) Կապել, խարտել, սփռել:Կապոց, խարտոց, սփռոց, դ) Դրամ, կիլոգրամ,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 13.12.2022-ում