Մաթեմատիկա 2.12.2022

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։ Այո 598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ արժեքը։ Պատասխանը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 2.12.2022-ում