Մաթեմատիկա 7.12.2022

669.Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։ 《+》, 《-》Ո 671. Հաշվե՛ք. ա) +38 ։ (–19)=-2 բ) –600 ։ (–150)=+4 գ) –720 ։ (+120)=-5 դ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 7.12.2022-ում