Классная Робота 19.12.2022

Классная работа Читаем,обсуждаем текст 1. «Древние письмена» стр.14 Учебник (1) 2.Упражнения,3,4,5,7 на странице 15, упр. 8 стр. 16 ( Учебник ) 3. Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их. 1. Где жили…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Классная Робота 19.12.2022-ում

Մաթեմատիկա 19.12.022թ

1. Որոշիր C(−2;3) կետի օրդինատը: Պատասխան՝  3 2. Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր: Որոշիր A կետի կոորդինատները: Պատասխան՝ A(3;4) 3. Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում: K(0;16) կետը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 19.12.022թ-ում