1. Հաշվիր.
9⋅(−3)= -27

2. Ընտրիրսխալ պնդումը:

  • Բացասական թիվը դրական թվով բազմապատկելիս ստացվում է դրական թիվ:
  • Դրական թիվը բացասական թվով բազմապատկելիս ստացվում է բացասական թիվ:

3. Կատարիր բազմապատկումը:

ա) −23⋅1= -23
բ) (−1)⋅(−166)=166

4. Հաշվիր՝ 
11⋅(−9)= -99

5. Կատարիր բազմապատկումը. −47⋅23=-1081

6. Չորս բացասական ամբողջ թվերի արտադրյալը`

բացասական է:

դրական է:

7. Հաշվիր արտահայտության արժեքը (առաջին պատուհանում տեղադրիր + կամ − նշանը):

4⋅(−3)⋅(−1)⋅(−3) =-36

You are currently viewing Մաթեմատիկա 5.12.2022