• Ինչպիսի՞ն էր Հնդկաստանի վիճակը մինչ արիացիների հայտնվելը։
    Լավ
  • Ներկայացրե՛ք Չինաստանի ձևավորման պատմությունը։
    Չինաստանում առաջին պետությունները կազմավորվել էին դեռևս Ք. ա. III հազարամյակում։ Սակայն մինչև Ք. ա. III դարը Չինաստանում որևէ մեկին չհաջողվեց միավորել ամբողջ երկիրը։ Կային բազմաթիվ ինքնուրյուն պետություններ, որոնք մշտապես պատերազմում էին միմյանց դեմ։
  • Ի՞նչ գիտեք Մետաքսի ճանապարհի մասին։

Մետաքսի ճանապարհը մոտ 7000 կմ երկարությամբ ձգվում էր Չինաստանից մինչև Սև խով։ Դրա մի հատվածն էլ անցնում էր Հայաստանով։

You are currently viewing Չինաստանը և Հնդկաստանը