1. Նշիր սխալ պնդումը:

Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է:

Բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելիս ստացվում է բացասական թիվ:

2. Կատարիր բաժանումը:

ա) −43:1=-43

բ) (−341):(−1)=341

3. Կատարիր բաժանումը:

24 :(−6)=-4

4. Կատարիր բաժանումը բացասական թվի վրա:

99 :(−33)=-3

5. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

(−189):(−21)=9

6. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

(−312):(−52)⋅(−12)=-72

7. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

1848:(−28):(−6)=396

8. Լուծիր հետևյալ հավասարումը:

|x|:(−90)=25−34

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ x1=-10, x2=+10

9. Գտիր x-ը, եթե x/(−4)⋅4=28/8 Պատասխան՝ 28

10. Լուծիր հավասարումը:

(−3)⋅|x|=−756

Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:

Պատասխան՝ x1=+252, x2=-252

You are currently viewing Մաթեմատիկա 8.12.2022