Մաթեմատիկա 12.12.2022

1. Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

  • 59⋅(−25)
  • (−59)⋅(−25)
  • (−25)⋅59

2. Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:

−(−27)=+27

3. Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար:

  • 39⋅60
  • (−60)⋅(−39)
  • −39⋅60

4. Արտագրիր հետևյալ արտահայտությունը առանց փակագծերի:

Պատուհանում առանց բաց թողնված տեղերի գրիր թվերը և «⋅», «+» կամ «−» նշանները:

Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր  «∗» նշանը:

(−15)⋅(−49)+(−79)=15*49-79

5. Ձևափոխիր 91⋅(−10)⋅(−42) արտահայտությունը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

  • 42⋅91⋅10
  • (−91)⋅(−10)⋅(−42)
  • 10⋅91⋅(−42)
  • (−42)⋅91⋅(−10)

6.

8−8⋅23 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 8−8⋅23= 8 ⋅(1−23)

7.

1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` 5−5⋅18 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 5−5⋅18= 5 ⋅(1−18)

2. Հաշվիր ստացված արտահայտության արժեքը:

Պատասխան՝ -85

8.

Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ ձևափոխիր արտահայտությունը:

Մեծությունները գրիր առանց բաց տեղերի, բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր «∗» նշանը:

−43⋅d=d*(-43)

9. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` հաշվիր այս արտահայտության արժեքը՝ 7⋅(−3)+(−3)⋅8

Պատասխան՝ -3.(7+8)=-45

10.

Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

−5+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)=-5.6=-30