1. նդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:
Պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցողհսկա ես:
Չգիտեի, որ այդքան զորավոր հսկա ես։

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցողզարմանալի կենդանի են տեսել:
Այդտեղ որսորդները երկոտանի զարմանալի կենդանի են տեսեկ։

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:
Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը երկարավուն էր, գույնն էլ՝ դեղնավուն։

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:
Մտերմաբար՝ հաղորդում էր, որ մի օր էլ տանը մնա։

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:
Եղբայաբար օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես։

Թշնամու նման եք խոսում:
Թշնամաբար եք խոսում։

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց:

2. Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Անսահման հզորություն ու անսանձ գոռոզություն ուներ Թեմուրը: Միջնադարի ոչ մի քաղաք չէր կարող համեմատվել նրա նոր մայրաքաղաքի հետ: Ճարտարապետի ձին մի օր կորել էր այդ քաղաքի ամենամեծ պարտեզում և մեկամսյա որոնումներից հետո հազիվ գտնվել: Թեմուրն իր մայրաքաղաքի՝ Սամարղանդի շրջակայքի գյուղերն անվանել էր Բաղդադ, Կահիրե, Դամասկոս, որ աշխարհի մեծագույնքաղաքները որպես աննշան գյուղեր տեսներ:

You are currently viewing Մայրենի 14.12.2022