1. Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ-3, դժոխք-1, գործընկեր-5, ոգևորվել-7, զառիվայր-2, անկոտրում-6, ընդհատել-4, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես … լիներ:

Գլորվում էր … լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու …:

Առանց … լսեցին նրա ամբողջ ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու … անտեղյակ ես, դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

… ոգի ունի, հեշտ չէ նրան ծնկի բերել:

Միանգամից … է ու կպչում գործի:

3.  Տրված առածները ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ լրացրո՛ւ:
Ամառվա փուշը ձմեռվա նուշն է:
Բարեկամ կորցնելը հեշտ է, իսկ գտնելը դժվար:
Դուրսը քահանա, ներսը սատանա:
Գիտունին գերի եղիր, ……:
Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ հաց էլ մի կեր:
Իր աչքի գերանը չի տեսնում, ….:

4. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:

Մի հրաշալի օր երբ Արևիկը լույս աշխարհ եկավ, նա ծնողները նրան աչքերով ուտում էին, քանի-որ նա շատ գեղեցիկ էր։ 4 տարի անց Արևիկը իր ծնողների խելքը ուտում էր անընդհատ ծարկածուկ մտնելով, գիշերը ցերեկ անելով։ Եվ Արևիկի ծնողները գլիխի ընկան ավելի խիստ լինել։

5. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Հայերի երկիրը հայտնի է որպես տուֆի ու բազալտի երկիր: Հրաբուխից առաջացող քարերի տեսակները շատվաղ ժամանակներից օգտագործվել են որպես շինարարական նյութ: Տուֆով կառուցված եկեղեցիներ, կամուրջներ ու մեծ թվով ժամանակակից նոր կառուցված բաներ կան: Բազալտի ու տուֆի հետ մեր երկրից դուրս են հանվել բարձր որակ ունեցող մարմար, գրանիտ ու պեմզա:

Հայաստանը հայտնի երկիր է ոպես տուֆի ու բազալտի երկիր։ Հրաբուխից առաջացող քարերի տեսաակները շուտ ժամանակներից օգտրգործվել են որպես շինարարանյութ։ Տուֆով կառուցված եկեղեցիներ, կամուրջներ ու շատ ժամանակակից նոր կառուցված բաներ կան։ Բազալտի ու տուֆի հետ մեր երկրից դուրս են հանվել բորձրորակ ունեցող մարմար, գրանիտ ու պեմզա։

6. Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Մարգարտահատիկները տարբեր մեծության են լինում: Աշխարհում ամենամեծը լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոցմարգարիտն է: Համպարը թանկարժեքնյութ է, որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ: Դա սևավուն, քարանման նյութ է, որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում: Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահարկաշալոտի աղիներից, բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել:

Մարգարիտե հատիկները տարբեր մեծության են լինում։ Աշխարհում ամենից մեծը լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է։ Համպարը թանկ արժեքով նյութ է, որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ։ Դա սև գույն, քարի նման նյութ է, որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում։ Դա մեծ մասամբ հանում էն տեգահար կաշալոտի աղիներից, բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել։

You are currently viewing Մայրենի 20.12.2022