1. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։
 2. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը: Երկիրն օժտված է իրեն մակերևութամոտ մարմինները ձգելու հատուկ ընդունակությամբ, այնքան ակնհայտ է, որ հայտնի է եղել մարդկությանը դեռևս քաղաքակրթության ծագման ժամանակաշրջանից:Տիեզերական ձգողության շնորհիվ է,որ բոլոր մոլորակները, այդ թվում նաև Երկիրը, պտտվում են Արեգակի շուրջը:
 3. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ: Այն ուժը,որով Երկիրն է դեպի իրեն ձգում որև մարմին,կոչվում է ծանրության ուժ:
 4. Ո՞ր ուժն է կոչվում առանձգականության ուժ: Այն ուժը, որն առաջանում է մարմնի դեֆորմացիայի ժամանակ և աշխատում է վերականգնել մարմնի սկզբնական ձևն ու չափերը, կոչվում է առաձգականության ուժ:
 5. Ե՞րբ են առաջանում մարմինների ձևափոխություն:
 6. Ուժի չափման միավորը ի՞նչպես է կոչվում: Նյուտոններ և կիլոնյուտոններ
 7. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:
 8. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Երբ երկու կամ ավել նյութեերի հետ ինչ-որ գործողություն է կատարվումև այն փոխազդվում է մեկ ուրիշ նյութի։
 9. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։
 10. Քանի՞ տեսակի ձևափոխություններ գիտեք: 2
 11. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը:
 12. Ի՞նչ տառով ենք նշանակում ուժը: Ն
 13. Կարո՞ղ են արդյոք մարմինները փոխազդել առանց միմյանց հպվելու: Ոչ
You are currently viewing Ամփոփիչ բնագիտություն