Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։ Մարդահամարներով

Ինչու՞ է բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։ Մթոլորտի պատճառով

Ի՞նչ խնդիրներ կարող է հանգեցնել բնակչության արագ աճը։ Ուտելիքները և այդպիսի բաները կվերջանան:

You are currently viewing Աշխաարհագրություն