Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմիւսն սիրիցէ, կամ զմինմեծարիցէ եւ զմիւսն արհամարհիցէ։ (Մատթէոս Զ, 24)

ոք – մեկը, ինչ-որ մեկը, մի մարդ

ոչ կարէ – չի կար

երկուց տերանց – երկու տիրոջ

զմին – մեկին

ատիցէ – ատի, կատի,պիտի ատի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Այս բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու (յուրաքանչյուրի դիմաց միայն մեկ բառ գրիր, որը համապատասխանի տեքստին).

սիրիցէ-սիրել, մեծարիցէ-մեծարեն, արհամարհիցէ-արհամարել, զմիւսն-մյուս։

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու:

Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել. կամ մեկին ատում է, մյուսին՝ սիրում, կամ մեկին մեծարում է, իսկ մյուսին արհամարհում է:

Երկու տիրոջ ծառա արտահայտությունը բացատրի՛ր։

Միաժամանակ երկու ճակատով կյանքում երկու կետերի մեջ ճողվող մարդ:

Կարդա՛ ,,Թարգմանչաց տոնի,, մասին։ Կարող ես տեղեկություններ փնտրել նաև այլ աղբյուրներում։

You are currently viewing Գրաբարյան օրեր