Մեկնաբանել Կոմիտասի խրատները:

Լավը պետք է սովորել ամեն տեղից

Առանձնացրեք այն խրատը, որ ,կարծում եք, ձեզ օգտակար եղավ:

Իմ դուրը բոլորն էլ եկան

You are currently viewing Կոմիտասի հոդվածներից