Առաջադրանքներ Գ. Մխիթարյանի մաս I գրքից էջ 29-30

Տարբերակ 1

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման

I նկարում պատկերված չափագլանով կարելի է չափել 100մլ ծավալով հեղուկ: Պատ՝2

Չափիչ սարքի սանդղակի բաժանման արժեքը որոշելու համար անհրաժեշտ է գտնել սանդղակի մոտակա այն երկու մոտիկ գծիկները որոնց կողքին մեծության թվային թվային արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների արժեքները:

Մեծ թիվը նշանակենք a տառով, փոքր թիվը նշանակենք b տառով բաժանումների թիվը նշանակենք n տառով, բաժանման արժեքը նշանակենք c տառով: Բաժանման արժեքի բանաձևը կլինի a-b

II Նկարում պատկերված չափագլանի արժեքը կլինի a=60, b=50, n=5, c=?, c=(a-b):n=(60-50):5=2

You are currently viewing Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով