1

1

Գիծ որը ունի սկիզբ և վերջ

Գիզ որը ունի սկիզբ բայց չունի վերջ

անկյունը մի կետից դորս եկող երկու ճառագայթ է, գագաթը այդ կետնը, և մնացածը կողմերն են:

180°

Ուղղի մեջ գտնվող կետ:

Գագաթից դուրս եկող ճառագայթը

Իրար գումարելով

Իրար գումարելով

Սուր-90°-ից քիչ, ուղիղ-180°, բութ-90°-ից 180°

Կից անկյունը մի ճառագայթ է որը դորս է գալիս ուղղից, 180°

Հակադիր են 2 կամ ավել հատվածները որոնք ունեն ընդհանուր կետ: Բոլոր հակադիր անկյունները իրար հավասար են:

You are currently viewing Երկրաչափություն