Աշխատանքի նպատակը. սովորել չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունը չափելը։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. չափանոթ, ջրով լցված բաժակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ։

Դիտեցի չափանոթը, ուշադրություն դարձրեցի դրա բաժանումների և սանդղակի թվերին։ Ուշադրություն դարձնելուց հետո իմ չափագլանի ծավալի չափման սահմանը 150մլ։ Որոշելու համար ընտրեցի իմ սանդղակի երկու հարևան գծիկներ, որոնց կողքին թվեր են գրած։ Դրանք են մեծ թիվը a=100մլ, իսկ փոքր թիվը b=50մլ։ Մեծ թվից հանեցի փոքր թիվը` a-b=100-50։ Այս երկու թվերի միջև բաժանումների թիվը n=25։ Այժմ պետք է վերևի ստացված թիվը բաժանեմ նրանց բաժանումների թվին։ Բաժանման ամենափոքր գտնելու բանաձևը (a+b):n=c=(100-50):25=2:

Իմ չափագլանում լցված ջրի ծավալը v=38սմ3

You are currently viewing Լաբ. աշխ. Հեղուկի ծավալի չափումըչափանոթի միջոցով