1. Ո՞ր նյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ա) կավճի ու ջրի

բ) սպիրտի և ջրի (օղի)

գ) յուղի և ջրի

դ) յուղի և բենզինի

2. Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը.

«Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն բաղադրոթյանը բնորոշ հատկություններ, ուստիև օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով»:

3. Հատկությունների ո՞ր համախումբն է վերաբերում ջուր նյութին.

ա) հեղուկ է, բնորոշ հոտ ունի, խտությունը՝ 0,9 գ/սմ3

բ) հեղուկ է, հոտ չունի, խտությունը՝ 1 գ/սմ

գ) հեղուկ է, հոտ չունի, խտությունը՝ 1,84 գ/սմ3

4. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է «ավելորդ», ինչո՞ւ։

Գույն, փայլ,գեղեցկություն, կարծրություն, խտություն:

Բոլորը բացի գեղեցկությունից վերաբերվում են ֆիզիկական հատկություններին

You are currently viewing Քիմիա