Ինչ է ավատը: Ինչու էր միջնադարյան հասրակությունը կոչվում ավատատիրական:

Մասնավոր հողային կալվածքը կոչվում էր ավատ, դրա պատճառով միջնադարյան հասարակությունը հայտնի է ավատատիրական անունով:

Թվարկեք վաղ միջնադարի Հայաստանում հողատիրության հիմնական ձևերը:

Հայրենական կմ հայրենիք

Ով էր Հայաստանի ամենախոշոր հողատերը:

Թագավոր

Ինչպես էին կոչվում ճառանգաբար փոխանցվող հողային տիրույթները:

Հայրենական կամ հայրենիք

Ինչ է աստիճանակարգությունը

Ենթակայության համակարգ

Հայաստանում ավատատիրական ենթակայության ինչ է սկզբւոնք էր գործում:

Ազատ և անազատ

Ինչ դասերից էր կազմված ավատատրական հասարակությունը Հայաստանում:

Ազատ, անազատ

Ովքեր էին կազմում ազատների ու անազատների դասը:

Քաղաքացիները, առևտրականները, շինականները, արհեստավորները և քաղաքային ռամիկները:

You are currently viewing Ավատատիրական հասարակության ձևավորումը