• Ինչպիսի՞ն է աշխարհի բնակչության տեղաբաշխման պատկերը։ Ներկայումս բնակեցված են հս. լ. 780 և հվ. լ. 560 զուգահեռականների միջև գտնվող համարյա բոլոր ցամաքային տարածքները։
  • Թվարկե՛լ և բնութագրե՛լ աշխարհի բնակչության կուտակման գլխավոր շրջանները։ Ասիա աշխարհամասի արևելքը, հարավն ու հարավ-արևելք
  • Թվարկե՛լ միգրացիայի տեսակները, և նշե՛լ գլխավոր պատճառները։

Արտաքին, ներքին։ Աղքատություն, գործազրկություն և այլն։

You are currently viewing Աշխարհագրություն