Է. Ղազարյանի դասագրքի 166 էջի առաջադրանքներ1-10

1. Բնական գիտություն է ֆիզիկան: Պատ.՝2

2. Ֆիզիկզկզն մարմին է ինքնաթիռը: Պատ.՝ 1

3. Նյութ է նավթը: Պատ.՝2

4. Ֆիզիիկական երևույթ է թռիչքը: Պատ.՝3

5. Մեխանիկական երևույթ է ճոճանակի տատանվելը: Պատ.՝3

6. Ջերմային երևույթ է կապարի հալվելը : Պատ.՝ 1

7. Ձայնային երևույթ է տերևների սոսափյունը: Պատ.՝ 3

8. Էլեկտրական երևույթ է էլեկտրասալիկի տաքանալը: Պատ.՝ 2

9. Լուսային երևույթ է աստղերի առկայծումը: Պատ.՝ 3

10. Օգտագործում են կշեռք: Պատ.՝ 1

You are currently viewing Ֆիզիկական մարմին, նյութ, մարմին