Վերհիշեք,որտեղ,երբ, ով է կազմավորել Ֆրանկական թագավորությունը

Հյուսիսային Գալլիայում

Ինչու էին Մերովինգներին անվանում ծույլ թագավորներ

Ծույլ թագավորները թագավոր էին բայց չունեին իրենց իշխանությունը

Ով էր Կարոլինգների արքայատոհմի հիմնադիրը

Կարլոս Մեծը

Ինչու էր Կարլոս Մեծը իրեն համարում Արևմտահռոմեական կայսրության ժառանգորդ

Որովհետև նա շատ տեղեր էր նվաճել

Երբ է կնքվել Վերդենի դաշնագիրը:Որ պետությունների առաջացման հիմք դարձավ այն:

843 թ.

Որ մշակույթների համադրումից առաջացավ Կարոլինգյան վերածննդի մշակույթը:

Քրիստոնեական և Բարբարոսական

You are currently viewing Կարոլինգների կայսրությունը