Կառավարման տեսանկյունից ինչ երկիր էր Հայաստանը

Միապետական

Ինչ իրավունքներ ուներ թագավորը

Թագավերը իրավունք ուներ կառավարել երկիրը սպարապետների, մեծ դատավորի, զարապետի, մաղխազի միջոցով:

Ինչու էին անհրաժեշտ գործակալությունները

Նրանք օգնում էին երկիրը պաշտպանել և կառավարել

Թվարկեք գործակալությունները և դրանք տնօրինող նախարարական տոհմերը:

Հազարապետ

Սպարապետ

Որքան էր հայոց բանակի թվաքանակը:

100-120 հազար

Ինչպես էր կազմվում հայոց այրուձին:

Հայոց թագավորների և նախարարների պահած հեծելազորը միասին կազմում էր հայոց այրուձին

Ոստանիկ այրուձի

Ովքեր էին իրականացնում թագավորական ոստանի պաշտպանությունը:Ինչ էին բովանդակում (Գահնամակ) և (Զորանամակ) փաստաթղթերը: Ըստ իրենց զորքի քանակի՝ ինչ էին համարվում նախարարները:

Թագավորի անձի պաշտպանությունն ապահովում էր նետաձիգներից բաղկացած այրուձին մաղխազի հայտարարությամբ:

You are currently viewing Պետական կառավարման համակարգ