1 հարց. Բակտերիաների կառուցվացքը և տարածվածությունը

Բակտերիայի կառուցվածքը կազմված է լորձաթաղանթից, բջջապատից, ցիտոպլազմատիկ թաղանթից, ցիտոպլազմայից, մտրակներից, թարթիչներից, ժառանգական նյութից և ռիբոսոմներից:

Բակտերիաները ապրում են խոնավ տեղեր:

2 հարց. Օգտակար և վնասակար բակտերիաներ

Կան օգտակար բոկտերիաներ, որոնցից մի քանիսը գտնվում են մեր ստամոքսում, աղիներում, նաև օգտակար բակտերիաներ են կաթնաթթվային բակտերիաները:

3 հարց. Բորբոսասնկերի դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ

Բարբոսասնկերը մարդու կյանքի մեջ խաղում են համ օգտակար համ էլ վնասակար դեր: Օգտակար որովհետև օրինակ ռոկֆոր պանրի վրա օգտակար բորբոսասունկ է և դա լավ է մարդու համար: Իսկ օրինակ բորբոսնած հացի վրայի բորբոսասունկը վնասակար է մարդու համար: Բորբոսասնկերը բնության մեջ խաղում են լավ դերօգնելով քայքայել տարբեր բաներ:

4 հարց. Օգտակար և վնասակար բորբոսներ

Օգտակար բորբոսասնկերը կան ռոկֆոր պանրի վրա և բնության մեջ: Իսկ վնասակարները կան բորբոսնած ուտելիքի վրա:

5 հարց. Գլխարկավոր սնկերի կառուցվացք

Գլխարկավոր սնկերը ունեն՝ գլխարկ, պտղամարմին, ոտիկ և սնկամարմին:

6 հարց. Վիրուսների նշանակությունը և ինչպես է վարակում բջիջը

Վիրուսները մարդկանց և բույսերի վրա վատ են ազդում: Նրանք վարակում են բջիջը, և պայթում են առաջացնելով նոր մասնիկներ:

7 հարց. Ներկայացնել կենսաբանության բաժնի հղումը

https://astghik.gaboyan.am/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

8 հարց. Բնագիտության ֆլեշմոբ

Գրեցի: Ուղարկել եմ

You are currently viewing Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում