1. Պարզի՛ր, թե ընդգծված նույնանունները ո՞ր բառերի ձևերն են:

Ուզում էր`հրի, դուրս հանի տղային, բայց ուժը չէր պատում:Հրել

Հրի լեզվակները մոտենում էին, իսկ հրշեջները դեռ չէին երևում:Կրակ

ժամանակին Անի քաղաքում մի հզոր իշխան կար:Անի քաղաք

Ամեն ինչ որ ժամանակին անի, փորձն արդյունավետ կլինի:Կատարի

Երազում էր տեսնել այդ երկիրը:Ուզում էր

Երազում էր տեսել այդ երկիրը:Երազի մեջ

2. Տրված նույնանուն բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

Օրինակ`Բոլորին պատմում էր Մոբի Դիկի` սպիտակ կետի պատմությունը:

Մի երկու կետի պատճառով ամբողջ էջը արտագրեց:

Սրի, աղի, որդի, գնում է:

Այդ սրի գույնը մոխրագույն էր։

Դանակը սուր էր

Նա չէր սիրում աղի արտակարգ հոտը։

Այս վարունգը շատ աղի է։

3. Տրված նույնանուն բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

Դող, զատիկ, համար, բազուկ:Նրա ամբողջ մարմնով դող անցավ:

Երկաթյա դողը հարմարեցրած էր գոտուն:

Զատիկի օրը շատ հաճելի անցավ:

Թփերին կաին տարբեր տեսակի և գույնի զատիկներ:

4. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:

Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:

Նա ինձ աչքերով ուտում է:

Բոլորը սպասում էին, որ երեխան լույս աշխարհ գա, բայց ոչ ոք չեր սպասում որ նա գիշերը ցերեկ է անե՜ու և բոլորի խելքը ուտելու է:

Նա վերջապես գլխի ընկավ:

Պահմտոցի խաղալու ժամանակ ամենալավը ես եմ ծակուծուկ մտնում:

You are currently viewing Գործնական քերականություն