Դասարանական

1. Որոշեք կապի տեսակը.

ZnCl2, NH3, NaCl, N2, O2, F2, Cl2, PH3, CuBr2, FeS, H2S, H2, CH4, CaCl2, N2O3, SiH4, Na2S, FeCl3, H2Se, K2Se, J2, CaS, HgO, LiCl, N2O3, NO:

ԻոնայինԿովալենտՄետաղական
ZnCl2NH3
NaClN2
CuBr2O2
FeSF2
CaCl2Cl2
Na2SPH3
H2S
H2
CH4
N2O3
SiH4

2. Հաշվեք առաջին չորս նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr) և նյութում տարրերի զանգվածային բաժինները(w):

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+70=135

w(Zn)=65×1/135×100=48,14

w(Cl)=35×2/135×100=51,85

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+3=17

w(N)=14×1/17×100=82,35

w(H)=1×3/17×100=17,64

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35=57

w(Na)=23×1/57×100=40,35

w(Cl)=35×1/57×100=61,40

Mr(N2)=2Ar(N)=28

w(N)=14×2/28×100=100

You are currently viewing Քիմիա դասարանական