Կարդա՛ Հարուկի Մուրակամիի ,,Սպիտակ սուտ,, ստեղծագործությունը։

Շարադրել մտքերը ստի, ստելու անհրաժեշտության, ստելու սովորության վերաբերյալ։

Իմ կարծիքով սուտը իսկապես մեկ մեկ օգնում է մարդուն, օրինակ երբ ինչ-որ մեկը վատ իրավիճակի մեջ է նա կարող է կամ նույնիսկ պետք է ստի, որ փրկվի: Բայց կան շատ մարդիկ ովքեր անիմաստ տեղը ստում են, և ամեն ձև փորձում են իրենց համար լավ բաներ շահել ստի օգնությամբ:

Գրել ասացվածքներ, առածներ ստի մասին, մեկնաբանել։

Եթե ուզում ես հիմարացնել ամբողջ աշխարհին՝ ասա ճշմարտությունը:

Ստի երեք տեսակ գոյություն ունի, դրանք են՝ սուտը, լկտի սուտը և վիճակագրությունը:

You are currently viewing Սպիտակ սուտը