Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ միացություններում.

Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O2.

Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները

Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O3.

Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=14+16=30

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=102

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=72

Mr(CrO)=Ar(Cr)+Ar(O)=52+16=68

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O⁰=65+16=81

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

Mr(Na2O3)=2Ar(Na)+3Ar(O)=94

Որոշե՛ք կապի տեսակը.

Al-մետաղական, BaO-իոնային, FeO-իոնային, CO-կովալենտ, H2-կովալենտ, ZnO-իոնային

You are currently viewing Քիմիա տնային